Debatt

Du måste göra upp med oseriösa leverantörer inom din myndighet, Johan Pehrson

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter ser allvarligt på larmrapporterna från Arbetsförmedlingens tjänst ”Steg till arbete”. Det är dags att myndighetsledningen och ansvarig minister, Johan Pehrson (L) agerar. Det skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter.

”Sveriges arbetsterapeuter vill betona att undersökningen visar på att det även finns välfungerande leverantörer, men vi är djupt oroade över den övervägande negativa situation som påvisats. Den hör inte hemma inom vår skattefinansierade välfärd”, skriver debattören.
”Sveriges arbetsterapeuter vill betona att undersökningen visar på att det även finns välfungerande leverantörer, men vi är djupt oroade över den övervägande negativa situation som påvisats. Den hör inte hemma inom vår skattefinansierade välfärd”, skriver debattören.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter slår larm efter enkätresultat som påvisar orimliga kvalitetsbrister inom Arbetsförmedlingens tjänst ”Steg till arbete”, (STA). Bristerna spänner över ledning och struktur i verksamheterna och skapar en undermålig arbetsmiljö för arbetsterapeuterna vilket även ger mycket negativa konsekvenser för deltagarna. Denna kritiska situation riskerar att exkludera personer med funktionsnedsättning från att få och behålla ett arbete, vilket är tvärt emot tjänstens syfte.

Oroväckande signaler 

STA är en tjänst som riktar sig till personer som på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att få en anställning eller börja studera. STA innebär att upphandlade externa leverantörer har ansvar för att identifiera deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagarens arbetsförmåga.

Det förekommer tyvärr även leverantörer som uppmanar anställda att rapportera in felaktiga uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen står för myndighetsutövningen avseende bedömning, beslut, uppföljning och samordning. Arbetssättet innebär att bedömningar av arbetsförmåga, behov av anpassade åtgärder och stöd ska utföras av arbetsterapeuter anställda hos leverantörerna.

Mot slutet av 2023 fick Sveriges arbetsterapeuter oroväckande signaler från medlemmar om att allt inte stod rätt till inom STA. Samtidigt nåddes vi av uppgifter att flera hundra externa klagomål inkommit till Arbetsförmedlingen gällande tjänsten. Förbundet genomförde därför en enkät i syfte att samla in mer kunskap direkt från de involverade arbetsterapeuterna och för att på ett djupare sätt utreda och förstå problemens omfattning.

Det hör inte hemma i vår skattefinansierade välfärd 

Resultatet av undersökningen är alarmerande. En stor del av arbetsterapeuterna har en mycket undermålig arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt. Lokaler och tillgång till arbetsmaterial beskrivs vara otillräckliga och tillgång till avtalsenlig utbildning för arbetsterapeuterna har saknats. Stora kvalitetsbrister och avtalsbrott synliggörs även i leverantörsavtalets alla delar. Detta riskerar att ge stora negativa konsekvenser för deltagarna som omfattas av tjänsten, genom att förutsättningarna för det stöd som de har rätt att få i relation till stärkt arbetsförmåga, helt urholkas.

Det förekommer tyvärr även leverantörer som uppmanar anställda att rapportera in felaktiga uppgifter till Arbetsförmedlingen, att begå brott mot upphovsrätt och urkundsförfalskning, något som vi ser mycket allvarligt på.

Altingets gratis nyhetsbrev

Sveriges arbetsterapeuter vill betona att undersökningen visar på att det även finns välfungerande leverantörer, men vi är djupt oroade över den övervägande negativa situation som påvisats. Den hör inte hemma inom vår skattefinansierade välfärd.

Välfärdsbrottslighet som måste bekämpas

Som fack- och professionsförbund för arbetsterapeuterna inom STA kan vi inte acceptera de arbetsmiljöproblem hos leverantörerna som återges i enkäten. Det är inte bara en fråga om våra medlemmars hälsa och välbefinnande utan om hela samhällets förmåga att leva upp till sina åtaganden gentemot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi uppmanar därför Arbetsförmedlingens ledning och ytterst arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) att agera för att säkerställa att STA verkligen leder till att fler personer med funktionsnedsättning kan få stöd att komma i arbete. Om det finns oseriösa leverantörer behöver det uppmärksammas som en del i det pågående arbetet mot den välfärdsbrottslighet som måste bekämpas.

Nämnda personer

Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna, arbetsmarknads- och integrationsminister
Jur. kand. (Uppsala uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024