Distansarbete: EU-parlamentet kräver rätt att "logga ut"

ARBETSRÄTT. Det ökande distansarbetet skapar nya arbetsmiljöutmaningar, och nu vill EU-parlamentet lagstadga arbetstagares rätt att logga ut. Enligt TCO har var fjärde tjänsteman svårt med gränser mellan arbete och privatliv.

På grund av coronapandemin jobbar nu över en tredjedel av EU:s löntagare hemifrån, enligt EU-organet Eurofound.

Under coronapandemin har den utbredda användningen av digital kommunikationsteknik gjort omfattande distansarbete möjligt. Men samtidigt saknas det lagar som tydligt reglerar arbetstagarens rätt att logga ut eller stänga av tekniken efter arbetstid och vara helt ledig.

“Dessa tekniker kan få skadliga konsekvenser, förlänga arbetstiden, skapa suddiga gränser mellan arbete och privatliv och bidra till vissa typer av "arbetsnomadism", allt förvärrat av COVID-19-krisen.” skriver EU-parlamentet i ett pressmeddelande.

Login