Det vill regeringen med komvux – utesluter inte mer statligt stöd

FINANSIERING. Med nedmontering av Arbetsförmedlingen ökar trycket på komvux. Därför kan det bli aktuellt att öka det statliga stödet till vuxenutbildning.

2020 ska Lars Stjernkvists (S) utredning om planering och dimensionering av gymnasiet och komvux vara klar. Så utbildningsminister Anna Ekström (S) hänvisar till att hon väntar med större förändringar tills utredningen är klar.

– Det som finns nu är SFI-utredningen och SFI är en del av komvux. SFI är en tung del i januariavtalet och där finns flera skrivningar som vi är beredda att gå vidare med, säger hon till Altinget och fortsätter:

– Som jag ser framför mig, kommer det bli väldigt mycket SFI framöver. Det är en väldigt viktig del av komvux också.

Men det finns planer från regeringens sida att fortsätta bygga ut kunskapslyftet där komvux och regional yrkesvuxenutbildning ingår.

Håller övriga komvux på att trängas undan av att SFI byggs ut och utvecklas mer?

– Det håller jag inte med om. Jag skulle snarare se det som, eftersom vi har ett sånt tryck i hela utbildningskedjan, att problemet snarare är kommunernas kapacitet. Hur man ska finansiera och medfinansiera de här olika satsningarna. Även tillgången på behöriga lärare. Det är väl det som är flaskhalsarna i systemet, säger Ekström.

Spiller över från Arbetsförmedlingen

Den ekonomiska pressen på kommunerna är stor och ett fungerande komvux är en överlevnadsfråga för vissa kommuner när det gäller kompetensförsörjningen. Framförallt kommunens egen omsorg och skola.

Samtidigt sker en nedmontering av Arbetsförmedlingen och dess insatser runt om i landet.

– Det är något som vi ska bevaka väldigt noga. Nu när de drar ner så mycket, så finns det en risk att det spiller över i att det blir färre anvisningar och färre elever som ges den här möjligheten. Och så ska det inte bli. Tvärtom så kan man säga att med Arbetsförmedlingens neddragningar, så blir det ett ännu större behov att komvux fungerar bra, säger Ekström.

Hon utesluter inte heller nödlösningar i form av ökat statligt stöd till de kommuner som har stora ekonomiska problem.

– Det är ingen tvekan om att det finns stora behov av förstärkningar i den kommunala välfärdssektorns ekonomi.

Men kommer du föreslå ett ökat stöd från statligt håll?

– Jag kommer inte svara på några frågor som har att göra med den kommande budgeten. Den sitter vi och förhandlar om just nu. Det får vi återkomma till.

Beslutskedja: Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

12/3
2018
13/6
2019
14/6
2019
3/7
2019
8/6
2020
9/6
2020
9/6
2020
18/6
2020
30/11
2020

Forrige artikel Nationalekonom: “Utbildning i Sverige är synnerligen olönsamt” Nationalekonom: “Utbildning i Sverige är synnerligen olönsamt” Næste artikel Ylva Johansson (S): EU bör spela en roll på arbetsmarknaden  Ylva Johansson (S): EU bör spela en roll på arbetsmarknaden 
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.