Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

DEBATT. Majoriteten i Botkyrka kommun har beslutat att införa språkkrav på nyanställda inom vård och omsorg samt förskoleverksamhet. Men ännu saknas svar på hur detta ska ske och vad händer med dem som inte klarar av språkutbildningen, skriver Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka kommun.

Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd, Botkyrka kommun


Vi moderater är glada för att Botkyrka kommun äntligen ska införa språktester vid nyanställningar genom arbetsprov för att kvalitetssäkra kunskaper i det svenska språket.

Det är viktigt dels för kommunikation mellan utförare och brukare, dels för att den anställda ska kunna ta till sig viktig information, som till exempel säkerhetsrutiner under en pandemi. Men det är sorgligt att detta ska komma på plats först sommaren/hösten 2020 och att det fram till dagens datum har fått ske brister i kommunikation som har påverkat servicen inom äldreomsorgen, utvecklingsmöjligheter hos barnen på förskolan och arbetsmiljön hos anställda.

Tog sin tid

Det är hoppfullt att Socialdemokraterna efter 25 års styre i Botkyrka kommun kommit till insikt om att det är dags att städa upp efter sina tidigare sämre fattade beslut. Men de hade inte behövt vänta ända till 2020. Det är tragiskt att människor först ska behöva lida och att rapporter och undersökningar ska behöva genomföras, för att sedan resultera i det svar som man själv kan räkna ut på förhand: Två människor som inte talar ett gemensamt språk kommer få det svårt att förstå varandra. 

Saknar svar

Man kommer även att göra en kartläggning för att ta reda på behovet av språklig utveckling för nuvarande medarbetare. Till följd av den kartläggningen kommer vikariekostnader uppstå när de med behov genomgår en språkutbildning. Här blir det många frågor som dyker upp och som vi ännu inte har fått svar på av den styrande majoriteten.

Hur kommer metoden för kartläggningen se ut? Om behovet finns, vem ska då bekosta utbildningen och under hur lång period får man på sig att skaffa sig tillräckliga kunskaper? Om en anställd inte når en progression i svenska språket, vad händer då med dennes anställning?

"Hade inte behövts"

För oss moderater är det självklart att den som söker tjänst i Botkyrka kommun ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket för att kunna bli anställningsbar. Men nu får Botkyrka kommun ägna sig åt grundläggande språkutveckling inom förvaltningarna för välfärden.

Detta hade givetvis inte behövts i dag om man värderade yrket inom äldreomsorgen och förskolan utifrån samma mått och för exempelvis nämndsekreterare, receptionister, chefspositioner med flera.

Forrige artikel Ledarna: Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet Ledarna: Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet Næste artikel KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.