Debatt: Billig reform kan rädda småföretag i industrin

DEBATT. Regeringen får inte i sin iver att visa handlingskraft missa åtgärder som är enkla och billiga, som en förändring av energiskatten för tillverkande företag. Det skriver Martin Lundell, Sveriges bagare och konditorer och Patrick Krassén, Företagarna.

Martin Lundell
Vd, Sveriges bagare och konditorer
Patrick Krassén
Skattepolitisk expert, Företagarna


I följderna av coronakrisen har regeringen presenterat ett antal kostsamma åtgärdspaket för att rädda företag och jobb. Regeringen och samarbetspartierna får dock inte i sin iver att visa handlingskraft glömma bort att det också finns insatser som inte kostar något i ökade offentliga utgifter, men som likväl underlättar för Sveriges företag att övervintra. En sådan förändring rör energiskatten för tillverkande företag.

Ansöka om återbetalning

Industriföretag som tillverkar produkter av något slag har rätt till en lägre skattesats på el. I stället för ordinarie 35,3 öre per kilowattimme får dessa företag betala en skatt på 0,5 öre per kilowattimme.

Vad är då problemet? Innan 2017 fick tillverkande företag den lägre skattesatsen direkt. Numera måste företagen betala in den ordinarie skatten och i efterhand ansöka om att få skatten återbetald. För många företag inom industrin, innebär det här att de måste ligga ute med stora summor till Skatteverket. Hårdast slår detta mot småföretag, som bagerier, mekaniska verkstäder, bryggerier, sågverk, snickerier och glas- och metallproduktion.

Lättare för vissa

Återbetalningen av skatten sker nämligen bara en gång om året, om företaget inte fått särskilt medgivande från Skatteverket om återbetalning kvartals- eller månadsvis. För att få sådant godkännande måste dock företagets elförbrukning uppgå till minst 150 000 kilowattimmar om året. Större företag har lättare att komma upp i denna årsförbrukning än små företag. Ett bageri med cirka fem anställda har exempelvis en elförbrukning på ungefär 75 000 kilowattimmar per år.

Byråkratiska problem

Den här gränsen för månadsvis återbetalning försätter småföretag i en ond cirkel, eftersom en förutsättning för att få elskatten återbetald är att företaget inte har ”ekonomiska svårigheter”. För ett litet företag, med mindre marginaler kan den sämre likviditet som den överinbetalda elskatten innebär tolkas av Skatteverket som ”ekonomiska svårigheter” – vilket gör att företaget i slutändan inte kvalificerar sig för en återbetalning.

Systemet innebär också problem som inte i grunden handlar om ekonomi utan snarare om byråkrati. Skatteverket gör stränga tolkningar av regelverket och ett företag som inte uppfyller rätt förutsättningar vid ansökan om återbetalning riskerar avslag och även skattetillägg. Handläggningstiderna för ansökningarna är ofta flera månader. För ett litet företag kan utebliven eller försenad återbetalning leda till akut likviditetsbrist. Nu under coronakrisen har många företag redan hamnat i sådan likviditetsbrist.

Behövs förändringar

Det behövs utifrån detta åtgärder som säkerställer att småföretag i Sveriges tillverkande industri inte slås i spillror på grund av ett skattebeslut. Regeringen borde därför genomföra följande förändringar omgående:

  • Gör det möjligt för alla tillverkande företag, oavsett nivå på elförbrukning, att få återbetalning av energiskatten månadsvis.

  • Garantera att inga företag som i dag är godkända för återbetalning får godkännandet indraget under 2020 och 2021.

  • Ta bort gränsen om att elskatten för tillverkande företag endast betalas tillbaka för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

Det här är ändringar som är relativt enkla att genomföra och som knappt kostar något för staten. Däremot kan de rädda ett stort antal företag från förestående konkurs – men då måste något göras snarast.

Forrige artikel Transportföretagen: Slopa krav på fortbildning under krisen Transportföretagen: Slopa krav på fortbildning under krisen Næste artikel L: Skyddsombud måste kunna möta dagens arbetsmiljöproblem L: Skyddsombud måste kunna möta dagens arbetsmiljöproblem
Vision om hoten mot socialsekreterare:

Vision om hoten mot socialsekreterare: "Får inte normaliseras"

ARBETSMILJÖ. Flera fackförbund har lyft behovet av att regeringen inför en mer omfattande arbetsmiljöstrategi mot hot och våld. Socialsekreterare hotas på jobbet, och enligt fackförbundet Vision är obalansen mellan krav och resurser en del av problemet.  

Fler timvikarier ger högre dödstal på äldreboenden

Fler timvikarier ger högre dödstal på äldreboenden

COVID-19. Enligt en rapport från Kommunal är dödstalen i covid-19 högre på äldreboende med hög andel timvikarier. Malmö stad, Kiruna och Karlstad har jobbat med organisation och kontrakt för att minska smittspridning och antalet timvikarier.