De ska styra upp svensk välfärd

VÄLFÄRDSKOMMISSION. Den nyinrättade Välfärdskommissionen ska se över hur svensk välfärd kan hinna med i utvecklingen och möta upp en åldrande befolkningen och ökande urbanisering. Kompetensförsörjning, digitalisering och offentliga resurser står på dagordningen.

Välfärdskommissionen hade sitt första möte under tisdagen. Syftet med kommissionen är att kraftsamla inför de välfärdsutmaningar samhället står inför med bland annat en åldrande befolkning och hög urbaniseringstakt.

I Välfärdskommissionen ingår representanter från stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Möten ska hållas fyra gånger per år och ha en referensgrupp som möts åtta gånger per år. Kommissionen ska även få ett eget kansli.

Välfärdskommissionen ska främst arbeta med:

Login