De är beredda att strida om EU:s jobbpolitik

STRATEGI. Endast 7 av 20 svenska EU-politiker tycker att sysselsättningsfrågor är den viktigaste politiska frågan i EU. Men V och KD satsar på samverkan med europiska systerpartier medan S siktar på sysselsättningsutskottet.

I SVT:s valkompass (som Altinget hjälpt till att ta fram) har de svenska partiernas EU-ledamöter klargjort vilka tre frågor de själva tycker är viktigast att bedriva på EU-nivå. 

Av de 20 svenska politiker som valdes in i EU-parlamentet är det endast sju som angett att de tycker att sysselsättning och sociala frågor är en av de tre viktigaste politiska frågorna. Av dessa är alla socialdemokrater förutom två. Johan Danielsson är den enda ledamoten som angett att han vill sitta i EU-parlamentets sysselsättningsutskott.

I SVT:s valkompass har Vänsterpartiets Malin Björk valt mänskliga rättigheter, klimatfrågor och migration som sina tre viktigaste EU-politiska frågor. Altinget frågade Malin Björk varför hon inte valt sysselsättningsfrågor.

Login