Corazza Bildt: Sociala pelaren stannar inte vid riktlinjer

SLUTREPLIK. För att få medborgares stöd för ett starkt Europa som står för fred och frihet behövs rätt saker göras på rätt nivå. Verkliga problem löser man inte med social regelbörda från Bryssel, skriver Anna Maria Corazza Bildt (M).

Av: Anna Maria Corazza Bildt (M),

förste vice ordförande i Inre Marknadsutskottet, Europaparlamentet

Eva Nordmark skriver att det är dags att EU levererar resultat som medborgarna märker av i sin vardag. Det är i bästa fall en floskel, i värsta fall ett tecken på okunskap om alla de fördelar som Europasamarbetet ger. Alla som arbetar på ett företag som verkar på den inre marknaden vet det. Likaså alla som rest utan att visa pass, surfat utan extra kostnad inom EU, eller handlat online från ett annat medlemsland. Listan kan göras lång.

Hänger inte ihop

Nordmark anser det otänkbart att ställa sig bakom något som äventyrar den svenska modellen där löner sätts genom förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Samtidigt är hon positiv till EU:s sociala pelare där bland annat minimilöner, satta av politiker, ingår. Hur hänger det egentligen ihop?

Den sociala pelaren innehåller en mängd viktiga principer, men det innebär inte att vi ska lagstifta om dem i Bryssel. Det finns en anledning till att
minimilöner, föräldraledighet, arbetsförhållande och mycket annat bestäms på nationell nivå.

Arbetsmarknad och välfärdspolitik bygger på varje lands unika omständigheter, traditioner och ekonomiska möjligheter, och bestäms därför bäst så nära medborgarna som möjligt.

Stannar inte vid riktlinjer

Vi vet redan att det inte kommer stanna vid riktlinjer och delande av goda exempel. Redan nu finns skarpa förslag om föräldraledighet, och snart kommer ett förslag om socialt skydd på EU-nivå. Allt fler förslag kommer följa, med motiveringen att det handlar om att leverera vad man lovade i Göteborg.

Beslut på EU nivå innebär per definition en kompromiss. På områden där Sverige ligger långt fram riskerar vi därför att sänka vår egen standard om
beslut tas centralt.

Jag anser att de bästa sociala åtgärder vi kan göra på EU-nivå handlar om att minska skillnader i levnadsstandarder mellan EU-länder. Det görs genom frihandel och fri rörlighet inom Europa. Genom att förenkla regler och riva ner hinder och krångel för varor och tjänster skapar vi jobb och tillväxt så att vi kan finansiera den välfärd som vi beslutar om nationellt.

Rätt sak på rätt nivå

Om vi vill att EU ska vara effektivt och ge resultat i människors vardags ska vi fokusera på de frågor som är gränsöverskridande. Det handlar om EU:s
kärnuppgifter: hållbarhet, trygghet och säkerhet, migration och frihandel.

Istället för att ägna sig åt protektionistiska åtgärder som begränsar den fria rörligheten borde facken driva på så att vi kan fullborda den fria rörligheten av tjänster och slutföra den digitala inre marknaden.

Att försvaga subsidiaritetsprincipen och ge falska förhoppningar om sociala rättigheter på EU-nivå riskerar också att alienera medborgare och ger populister starka kort emot Europasamarbetet.

Vill vi ha medborgares stöd för ett starkt Europa som står för fred och frihet behöver vi göra rätt sak på rätt nivå och lösa verkliga problem. Det gör man inte med social regelbörda från Bryssel.

 

Forrige artikel Debatt: Sexuella trakasserier måste upphöra på våra arbetsplatser Debatt: Sexuella trakasserier måste upphöra på våra arbetsplatser Næste artikel Socialdemokrater: Filmsverige har inte råd att förlora nästa Game of Thrones Socialdemokrater: Filmsverige har inte råd att förlora nästa Game of Thrones