Arbetsmiljöverket kan få fler inspektörer

BUDGET. Regeringen vill öka Arbetsmiljöverkets anslag från och med nästa år för att kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer. I budgetpropositionen för 2017 föreslås anslaget höjas med 25 miljoner kronor årligen.

Syftet med de ökade medlen är att myndigheten ska kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer. De ökade medlen skulle kunna leda till 25 nya inspektörer kan anställas. Från 2006 till 2014 minskade antalet inspektörer på myndigheten kraftigt men ökade resurser har gjort att Arbetsmiljöverket har kunnat nyanställa.

– Det är helt oacceptabelt att företag systematiskt bryter mot arbetsmiljöreglerna. Sådan osund konkurrens drabbar både arbetstagare och seriösa företag som vill göra rätt för sig. Att Arbetsmiljöverket nu kan fortsätta att stärka sin tillsynsverksamhet kommer vara ett viktigt verktyg för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Förslaget är en del i regeringens arbetsmiljöstrategi som tidigare har presenterats och ska innebära en förbättring av arbetsmiljön gällande ohälsa, olycksfall och osund konkurrens. Totalt vill regeringen satsa 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden på arbetsmiljöpolitiken.

Login