Arbetsmiljöverket hittar många brister i äldreomsorgen

ÄLDREOMSORG. Arbetsmiljöverket ser stora brister när det gäller arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Personalens hälsa påverkas av stress och kränkningar och det är ledningen som bär största ansvaret, anser myndigheten.

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av äldreomsorgen inleddes år 2017 och ska fortsätta fram till slutet av år 2019. Myndigheten har nu gjort cirka 1 200 besök hos omkring 150 arbetsgivare. Dessa har fått nästan 3 500 krav på sig för att åtgärda olika arbetsmiljöbrister.

Arbetsmiljöverket anser att det finns ett stort behov av förebyggande arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen. I många fall är det arbetsgivaren som inte sett till att undersöka och åtgärda bristerna. Än så länge har 760 arbetsställen inspekterats, det handlar både om hemtjänst och särskilda boendeformer.

Myndigheten har fokuserat på personalens delaktighet i arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan handla om hög arbetsbelastning och kränkningar. Sådant som ligger bakom många sjukskrivningar inom äldreomsorgen.  

Login