"Arbetsmarknadspolitiken saknar folklig förankring"

DEBATT. Sverige står inför många utmaningar på arbetsmarknaden, men politiken som nu genomförs saknar folklig förankring. Det är dags att satsa på effektiva och beprövade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, skriver Stefan Westerberg, Stockholms handelskammare. 

Stefan Westerberg
Seniorekonom, Stockholms handelskammare


Sverige står inför stora utmaningar. Det gäller särskilt på arbetsmarknaden. Det finns nu ett stort behov av en ansvarstagande arbetsmarknadspolitik som löser verkliga problem samt rustar människor och företag för framtiden.

Situationen är dock den motsatta. Olösta problem har lagts på varandra och nya har kommit till, som ett resultat av ett otydligt politiskt ledarskap.

"Lite har gjorts"

Efter en utdragen regeringsbildningsprocess så kom de fyra riksdagspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överens om det så kallade januariöverenskommelsen. 

Det har nu gått ett år sedan överenskommelsen slöts. Mycket har hänt men lite har gjorts för att föra Sverige framåt.

Lågt förtroende

I en färsk undersökning som har genomförts av Novus, på uppdrag av Stockholms handelskammare, så får de fyra januaripartierna underkänts av folket på arbetsmarknadsområdet.

Hela 54 procent av de svarande uppger att de har ett mycket lågt eller lågt förtroende för januaripartierna inom politikområdet ”jobb och sysselsättning”. I andra spektret är det endast 14 procent som uppger att de har ett mycket högt eller högt förtroende.

Underbetyget är brett i den bemärkelsen att förtroendet är svagt oavsett utbildningsnivå, kön, anställningsform eller om man arbetar inom privat eller offentlig sektor. Till och med egenföretagare och LO-anslutna, som traditionellt sett står långt från varandra, tycker lika i denna fråga.

Ökande arbetslöshet

En av de viktigare reformerna inom januariöverenskommelsen är reformeringen av Arbetsförmedlingen. Den sjösattes med varsel och med ett otydligt ledarskap. Resultatet blev en närmast kaosartad process, som inte ingjutit förtroende hos folket.

I undersökningen uppger hela 65 procent att de har ett mycket lågt eller lågt förtroende för på vilket sätt januaripartierna reformerat Arbetsförmedlingen. Endast 7 procent av de svarande uppger att de har ett mycket högt eller högt förtroende.

Det låga förtroendet är problematiskt med tanke på den ökande arbetslösheten och att allt fler människor fryser fast i långtidsarbetslöshet. Andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa uppgår nu till hela 40 procent.

Sverige blir fattigare

Ett annat problem på arbetsmarknaden är bristen på kvalificerad arbetskraft. Under 2019 så har antalet vakanser i Sverige pendlat mellan 34 000 och 39 000. Eftersom vakanser per definition är lediga tjänster som kan tillsättas omedelbart så betyder ett stort antal vakanser ett direkt produktionsbortfall. Utan en fungerande arbetsmarknadspolitik blir Sverige fattigare.

Saknar folklig förankring

Företagens kompetensförsörjning hämmas också av ett krångligt regelverk för att rekrytera högutbildad kvalificerad arbetskraft från utlandet. Detta problem har noterats av januaripartierna, som dock inte fått något positivt gensvar av folket. Endast 8 procent uppger att de har ett mycket högt eller högt förtroende för januaripartierna i att locka hit högkvalificerad internationell arbetskraft.

Sammantaget står Sverige inför många och stora utmaningar på arbetsmarknaden. Men den politik som nu genomförs av de fyra januaripartierna saknar folklig förankring. Det är därför hög tid att göra en kursändring.

Satsa på effektiva åtgärder

Arbetsmarknadspolitiken måste kännetecknas av ordning och reda. Reformeringen av Arbetsförmedlingen måste skötas på ett ordnat sätt.

Strukturella tillväxtreformer måste sjösättas för att få de ekonomiska hjulen att snurra snabbare. Det är dags att satsa på effektiva och beprövade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, anpassa högre utbildning till marknadens efterfrågan, skapa fler jobb och göra det mer lönsamt att arbeta.

Forrige artikel Debatt: Allmän arbetsförsäkring ska betalas med arbetsgivaravgifter Debatt: Allmän arbetsförsäkring ska betalas med arbetsgivaravgifter Næste artikel Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.