Alla tillfrågade aktörer kritiserar friår

KORTNYTT. Alla arbetsmarknadsaktörer sågar förslaget för ledighet upp till ett år för kompetensutveckling och omskolning.

Arbetsmarknadens parter anser att det finns behov av ökad kompetensutveckling men att det förslagna friåret är fel väg att gå. 

LO är till exempel kritiska till att förslaget enbart gynnar de är väl förankrade på arbetsmarknaden och de som har fasta heltidsanställningar. Samtidigt är Jämställdhetsmyndigheten oroade att kvinnor som skulle kunna gynnas av insatsen inte skulle ha råd att delta på grund av den låga ersättningen, en ersättning som enligt förslaget skulle vara på a-kassenivå. 

Fackförbunden LO, TCO och Saco är alla negativa till att arbetsgivaren är tvungen att ge sitt medgivande för utvecklingsledigheten och att de ger dom ett slags veto. Förslaget kan också innebära att arbetsgivare tar mindre ansvar för kompetensutveckling erfar fackförbunden. 

Login