Arbetslösheten sjunker bland män

ARBETSLÖSHET. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten sjunker mer bland män än bland kvinnor. En förklaring är att en större del utrikesfödda män får arbete. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat med 18 000 personer på ett år. 

Arbetsförmedlingens statistik visar att arbetslösheten i slutet av februari låg på 6,9 procent och har sjunkit med 0,5 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. Den totala arbetslösheten är fortfarande högre bland män än bland kvinnor.

Mest sjunker arbetslösheten bland män i allmänhet och utrikesfödda män i synnerhet. Antalet inskrivna arbetslösa män på Arbetsförmedlingen har sjunkit med 14 000 personer till knappt 185 000 personer. Bland utrikesfödda män har arbetslösheten sjunkit med 2,5 procent.

– En viktig förklaring till utvecklingen är att många av de utomeuropeiskt födda män som kommit till Sverige nu får jobb i större utsträckning än tidigare, både subventionerade och osubventionerade. Det är också färre nyanlända män som skriver in sig på Arbetsförmedlingen, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Login