Arbetslösheten fortsätter sjunka

ARBETSLÖSHET. Flera politikområden måste samspela för att få de mest utsatta arbetssökande i jobb konstaterar AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg, som under onsdagen presenterade prognosen för arbetsmarknaden 2017 och 2018. 

101 000 fler kommer enligt Arbetsförmedlingens prognos att vara sysselsatta under de närmsta två åren. Sysselsättningstillväxten är fortsatt stark men skruvas ner något jämfört med 2016, visar AF:s halvårsprognos. 46 000 under 2017 och 56 000 under 2018 förväntas få jobb, jämfört med 74 000 detta år. 

 – Arbetsgivarna börjar känna av bristen på arbetskraft vilket märks av i deras rekryteringsplaner men det ökar inte riktigt med samma styrka som våren 2016, kommenterar prognoschefen Håkan Gustavsson under pressträffen. 

Byggsektorn är den bransch där sysselsättningen ökar mycket men arbetsgivarna känner av bristen på byggarbetskraft. Även inom privat och offentlig sektor ökar jobben under nästa år enligt prognosen. 30 procent av arbetsgivarna inom det privata näringslivet har under det sista halvåret haft problem med att rekrytera och inom offentlig sektor är det kommunerna som har den tydligaste ökande trenden av rekryteringsproblem.

Login