Arbetslösheten blir dyrare än beräknat

KORTNYTT. Anslagskrediten höjs för Arbetsförmedlingen för att kunna hantera ökade kostnader för arbetslöshetsersättningen.

Regeringen höjer den med 10 procent och Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor i form av medgivet överskridande under 2018. Dessa pengar får då endast användas som utgifter för arbetslöshetsersättningen.

Läs också: Ylva Johansson (S) har redan planer för att möta lågkonjunkturen

Anledningen till höjningen är att utgifterna för ersättningen är högre än beräknat i budgetpropositionen 2018. Det är fler som har rätt till arbetslöshetsersättningen än vad regeringen bedömde förra hösten. Arbetslösheten har inte heller minskat så mycket hittills som man uppskattade då. En högre andel av ersättningstagarna får också inkomstrelaterad ersättning.

Forrige artikel Barnmorskeförbundet kan bli eget fack Næste artikel Var tredje har kort anställning inom högskolan
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.