Arbetslinjen för studenter fick inget stöd

ARBETE. Moderaterna vill göra det mer förmånligt att arbeta under studietiden genom att höja fribeloppet för studiemedel, men fick en majoritet emot sig.

Riksdagen beslutade på onsdagen om studiemedel. Moderaterna fick nej till sitt förlag om höjt fribelopp för studiemedel.

– Vi behöver bli bättre på omställning. Vi prioriterar också sådana åtgärder i vår budget. Med höjt fribelopp hjälper vi personer som vill jobba kvar på sitt gamla jobb under omskolning, sade Erik Bengtzboe (M) när riksdagen debatterade förslaget.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Tillsammans handlar det om 10 729 kronor per månad för heltidsstudier 2016. Närmare en tredjedel av studiemedlet utgörs av bidrag.

Login