Arbetsförmedlingen tar till sig av kritik

INTERVJU. Arbetsförmedling delar Statskontorets syn på myndighetens problem med utvecklingsarbetet. Både IT-utvecklingen och kompetensförsörjningen har släpat efter. Men biträdande generaldirektör Clas Olsson är hoppfull att det kommer att åtgärdas i tid.

När Statskontoret granskade Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete menade myndigheten att arbetet går i rätt riktning. Samtidigt är arbetet så pass omfattande att det är tveksamt om Arbetsförmedlingen har kapaciteten att hinna klart till sin egen tidsgräns 2021. Det är en uppfattning som delvis delas av Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Clas Olsson.

– Vi är glada åt den här rapporten. Den visar att vi går åt rätt håll samtidigt som den pekar på risker och utmaningar. Men vi har ganska god tid på oss innan vi ska vara i mål med förnyelseresan, säger han till Altinget.

Fram till 2018 ska Arbetsförmedlingen hunnit genomföra ett hundratals åtgärder. Men för att klara det vid sidan av den ordinarie verksamheten behöver framförallt IT-systemen prioriteras och utvecklas anser Statskontoret.

Login

  • Rapportera

    Arbetslös i Sverige

    Ännu värre för de i Fas3

    Ja, och någon individanpassning har de inte blivit för dem i Fas 3 och nu har tiden gått ett tag sedan ny regler. Om Regeringens nya regler ska kunna sättas i bruk måste man ju fråga även den arbetslöse om de har några idéer . Ge dem en enkät t.ex. Envägskommunikationen fortsätter alltså från handläggarnas sida trots de nya så kallade rättigheterna som nu öppnats upp för dem i Fas 3. Samma handläggare sitter kvar som tillsattes under förra mandatperioden. och hur ska då en sådan människa kunna se med nya färska ögon på den som varit i Fas 3-åtgärden. GÖR OM HELT!