Allt fler utan a-kassa

FÖRSÄKRING. Medlemsantalet i a-kassorna ökar. Men sedan bottennoteringen i antal medlemmar 2008 är andelen av arbetskraften som är med i en kassa fortfarande lika låg. Det visar en sammanställning av statistik som Altinget har gjort.
   Bland de öppet arbetslösa är mindre än hälften med i en a-kassa.

Alliansregeringen gjorde det 2007 dyrare att vara med i en a-kassa. Samtidigt avskaffades skatteavdraget för avgift till a-kassa och fack, och ersattes med ett jobbskatteavdrag.

Reformerna ledde till att uppemot en halv miljon personer valde att lämna a-kassan.

Planen från Alliansen var att i stället införa en obligatorisk a-kassa för alla. Men så blev det inte.

– Det är en komplicerad fråga som har utretts två gånger de senaste mandatperioderna. Det senaste betänkandet kom i våras och utredningen föreslog inget obligatorium, säger förra arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) till Altinget.

De fackliga organisationerna var också emot ett obligatorium.

– För oss är det viktigt att många är med i a-kassan, men ett obligatorium löser inte den största utmaningen – att alltför få kvalificerar sig till a-kassan, säger Elisabeth Svantesson. Här behövs en politik så att fler får ett jobb att gå till.

Botten nåddes 2008

Antalet medlemmar i a-kassorna var som lägst i september 2008, då 3 308 063 personer var medlemmar. Det motsvarade 69 procent av arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa).

I december 2006, månaden innan Alliansens reformer trädde kraft, hade a-kassorna 3 779 028 medlemmar. Det var 82 procent av arbetskraften.

Sedan bottennoteringen i september 2008 har medlemsantalet ökat igen. Den senaste siffran är från augusti i år, då antalet medlemmar var 3 505 663.

Samtidigt har antalet personer i arbetskraften ökat. Andelen som är med i en a-kassa är fortfarande lika låg som i september 2008: 69 procent.

Störst tapp bland arbetslösa

Bland de arbetslösa ligger siffrorna lägre.

Av de öppet arbetslösa i september i år var 44 procent med i en a-kassa.

Ytterligare 12 procent fick ersättning från den kompletterande kassan, Alfa-kassan, men det går inte att utläsa av statistiken om de var medlemmar där. Tidigare statistik visar att ungefär hälften med ersättning från Alfa-kassan får en inkomstrelaterad dagpenning, och hälften får grundbeloppet. Medlemskap är en förutsättning för inkomstrelaterad ersättning, men också icke medlemmar kan få grundersättning från Alfa-kassan.

Resterande 44 procent av de öppet arbetslösa var inte med i någon a-kassa och hade inte heller rätt till grundersättningen på 365 kronor per dag. Antalet helt utan ersättning var 87 742 personer.

I september 2006 var andelen som varken var kassamedlemmar eller fick ersättning från Alfa-kassan 17 procent.

 

Källor: SCB, IAF, Arbetsförmedlingen

 

Forrige artikel Regeringen gör ny satsning på skogsjobb Næste artikel Trots protester: Löner ska kartläggas varje år Trots protester: Löner ska kartläggas varje år
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.