AF behöver nya miljoner till nyanlända

BUDGET. Anslaget som riksdagen har gett Arbetsförmedlingen för att ta hand om nyanländas etablering under 2016 kommer inte att räcka. Den bedömningen gör myndigheten i en ny prognos för kostnadsutvecklingen under året.

I budgetprognosen skriver Arbetsförmedlingen att förvaltningskostnaderna för nyanländas etablering beräknas bli 1 618 miljoner kronor i år. Det är 229 miljoner kronor mer än riksdagen har anslagit.

Inte ens kredit och tidigare sparande räcker för att täcka minusposten. Det saknas ändå 90 miljoner kronor.

Påfrestningarna ökar under åren som kommer, när uppehållstillstånden för den strida strömmen av flyktingar börjar bli klara och de förs över från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen.

Login