Årets mest lästa debattartiklar

LISTA. Felutbildning, filminspelningar och avdragsrätt. Debatterna har varit många. Altinget listar här de 10 mest lästa debatterna på Altinget Arbetsmarknad under året.

Det sker en systematisk felutbildning i högskolan. Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög. Därför måste staten se över resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor och incitamenten för studenterna, menar forskarna Johan Eklund och Lars Petterson.

Det råder en illavarslande obalans i kontrollen mellan å ena sidan de arbetslösa och å andra sidan de företag som får bidrag och subventioner för att anställa, skriver Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati.

Den svenska filmindustrin står inför stora utmaningar, inte minst från utlandet. Incitament behövs för att upprätthålla en levande och konkurrenskraftig bransch, skriver riksdagsledamöterna Jennie Nilsson (S) och Gunilla Carlsson (S).

Login