Saco-S trappar upp striden om omlokalisering

ARBETSLIV. Saco-S, som organiserar statligt anställda, kräver bättre villkor för myndighetspersonal som drabbas av regeringens beslut om flyttningar av myndigheter.

– Vi vill åstadkomma något mer fördelaktigt för dem som måste säga upp sig själva, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S, till Altinget.

Bakgrunden är att den 15 november förra året slog Arbetsdomstolen fast att myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om inget annat anges i anställningsavtalet, och en arbetstagare som inte flyttar med måste då säga upp sig.

– Det får konsekvenser och det är där vi vill komma in och diskutera förutsättningar, säger Lena Emanuelsson.

Inga förslag till lösningar

Men vilken typ av villkor det kan handla om har Saco-s inte preciserat.

– Vi har inte presenterat några förslag till lösningar i förhandlingsframställan utan vi konstaterar att som reglerna är utformade så slutar man väldigt snabbt och det får problem för verksamheten, säger hon och lyfter fram att det samtidigt finns andra personer som har svårt att ta sig ifrån verksamheten.

– Det kan bero på ålder eller andra skäl. Tidigare var det som så att man fick bättre stöd av den statliga Trygghetsstiftelsen, men nu kommer ju stiftelsen inte in på samma sätt just därför att personerna måste säga upp sig själva.

2 000 personer berörda

Regeringen har under de två senaste åren fattat beslut om att flytta hela myndigheter eller delar av myndigheter för sammanlagt 2 000 statligt anställda. Denna omlokalisering är en del av regeringens strävan med att öka den statliga närvaron i delar av landet som idag har en låg närvaro.

Läs även Shekarabi: Även delar av Regeringskansliet kan flyttas

Saco-S lämnade in framställan om förhandlingar till Arbetsgivarverket i förra veckan men än så länge har man inte fått någon reaktion.

– Nej inte på framställan. Men däremot har frågorna varit uppe till diskussion tidigare men då har de (Arbetsgivarverket, reds anmärkning) varit ointresserade av att diskutera det här.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ALTINGET RIKSPOLITIK. TECKNA GRATIS PROVABONNEMANG HÄR.

Forrige artikel Utredning föreslår ny variant på friåret Utredning föreslår ny variant på friåret Næste artikel Ekström (S) viftar bort revisorers förslag om riktade statsbidrag Ekström (S) viftar bort revisorers förslag om riktade statsbidrag
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.