Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev. 

Våren 2020 är våren som kommer sätta spår i svensk arbetsmarknadspolitik för en lång tid framöver.

Vi på Altinget har levt med en intensiv bevakning av regeringsbeslut om räddningspaket för företagen, permitteringar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på presskonferens efter presskonferens.

Coronapandemin har satt svensk arbetsmarknadspolitik i centrum på fler sätt. Frågor om kompetensförsörjning, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och bemanning inom äldrevården har blivit smärtsamt aktuella. Kanske kan pandemin och efterföljande politiska diskussioner medföra något positivt, på sikt.

Login