Sju heta frågor – Så styr EU arbetsmarknaden

SPELREGLER. Social dumpning, gräddfil för högutbildade och vilotider för lastbilsförare. Altinget listar sju viktiga områden där EU-politik påverkar medlemsländernas arbetsmarknad.

När det gäller arbetsmarknaden i EU är det medlemsländerna själva som har mest att säga till om. Men en hel del frågor regleras på EU-nivå. Nedan listar Altinget sju viktiga områden för europeisk arbetsmarknadspolitik där EU har makt:

Denna nya myndighet – ELA (European labour authority) – har i uppdrag att öka informationen för de som bor i ett EU-land och arbetar i ett annat. Informationen ska hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att följa EU-lagar. Myndigheten ska också kunna genomföra inspektioner på arbetsplatser och medla vid konflikter mellan medlemsstater om hur EU-regler ska tolkas.

Under 2019 har EU-parlamentet beslutat att införa två öronmärkta föräldramånader åt båda föräldrarna som ska garanteras ersättning under denna period. Beslutet påverkar inte Sverige som redan har tre månaders rätt till föräldraledighet för respektive förälder. Men i de flesta andra EU-länder får det betydligt större konsekvenser. Överenskommelsen ska införas under de kommande tre åren.

Login