Artikel


Nationalekonom: “Utbildning i Sverige är synnerligen olönsamt”

Nationalekonom: “Utbildning i Sverige är synnerligen olönsamt”

EKONOMI. Det är bara Turkiet och Grekland av OECD-länderna som ligger sämre till än Sverige när det gäller livsinkomst för högutbildade. En bov i dramat är de höga marginalskatterna, menar två nationalekonomer och får medhåll från Moderaterna. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"