Artikel

Riksdagen kritisk till europeisk arbetsmyndighet

Riksdagen kritisk till europeisk arbetsmyndighet

ÅSIKT. Kommissionens förslag om en arbetsmyndighet på EU-nivå är onödigt och strider mot subsidiaritetsprincipen, menar riksdagen efter att ha prövat ärendet.

Kræver adgang til Altinget | Arbetsmarknad