Artikel


Oenighet om lönekartläggning är effektiv

Oenighet om lönekartläggning är effektiv

FÖRDJUPNING. Lönekartläggning är inte ett effektivt verktyg för att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden hävdar Riksrevisionen och Svenskt näringsliv. Men både Unionen och forskare hävdar motsatsen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
SCB: Extern konsult bakom fel i statistik

SCB: Extern konsult bakom fel i statistik

OUTSOURCING. SCB har använt sig av företaget Evry för insamling av data till Arbetskraftsundersökningen (AKU) som visat sig vara felaktig: ”Vi håller på att utreda vad som gjort att kvaliteten på datan inte är tillfredsställande”.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"