Arbetsrätt


Replik: Haft årtionden att hitta lösningar – nog med ord LO

Replik: Haft årtionden att hitta lösningar – nog med ord LO

REPLIK. LO står nu i en uppförsbacke och försöker möta den genom att backa. Maktförskjutningen som Torbjörn Hållö pratar om är i själva verket ett nödvändigt paradigmskifte, skriver Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna.