Arbetslöshet


Globalisering skapar oro för förlorade jobb

Globalisering skapar oro för förlorade jobb

EKONOMI. EU-kommissionen vill utnyttja globaliseringen snarare än att se den som ett problem. Men bland EU:s befolkning finns skepsis.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Mer digitalt på Arbetsförmedlingen

DIGITALISERING. Sedan hösten 2016 har arbetssökande i norra Dalarna fått prova på att få stöd från sin arbetsförmedlare via telefon eller webb i stället för att besöka en arbetsförmedling. Från maj införs möjligheten permanent, meddelar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

"Medvetenheten om könsnormer måste öka"

ETABLERING. Regeringen kräver att Arbetsförmedlingen ska prioritera att få utrikes födda kvinnor i sysselsättning. AF:s integrationschef Roy Melchert berättar om de viktigaste bitarna i arbetet framåt. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"