Arbetslöshet


Kommuner och landsting får provision för arbete med extratjänster

KORTNYTT. Arbetsförmedlingen kommer på uppdrag av regeringen att fördela 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tar ett särskilt ansvar för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en anställning. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Kommissionen varnar för tudelad arbetsmarknad

Kommissionen varnar för tudelad arbetsmarknad

LANDRAPPORT. Överlag går det bra för svensk arbetsmarknad. Men för personer födda utanför Europa är arbetslösheten oroande hög, varnar EU-kommissionen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
M: Arbetsförmedlingen – en krisande myndighet

M: Arbetsförmedlingen – en krisande myndighet

DEBATT. Det finns stora problem med resultat, förtroendesiffror och med hur organisationen fungerar, skriver Jessica Polfjärd (M) om Arbetsförmedlingen. Hon vill se en genomgripande förändring av myndigheten.