Integration


Föräldrapenning ska begränsas för fler

Föräldrapenning ska begränsas för fler

SOCIALFÖRSÄKRING. Regeringen vill se ytterligare begränsningar i föräldraförsäkringen och föreslår att alla föräldrar som kommer till Sverige med barn som är över ett år gamla ska omfattas av begränsningen som kan träda i kraft under nästa år.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Johansson utesluter inte sanktioner

ETABLERING. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) är tacksam över hur kommunerna tacklat mottagande och etablering av nyanlända. Fortfarande är dock mottagandet ojämnt fördelat och ministern utesluter inte sanktioner mot kommunerna.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Begränsad föräldraförsäkring ska få fler i arbete

Begränsad föräldraförsäkring ska få fler i arbete

FÖRÄLDRAPENNING. Föräldrar som kommer till Sverige med sina barn får lika mycket föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Nu vill regeringen begränsa föräldrapenningen för nyanlända för att fler ska komma ut på arbetsmarknaden.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"