Skatter


Enmansfirmor kan få anställningsstöd

AVGIFTSRABATT. Regeringen planerar att slopa arbetsgivaravgifterna under ett år för en första anställd i en enskild firma.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Nya rut-tjänster retar LO

Nya rut-tjänster retar LO

NYA JOBB. Den 1 augusti blir det skatterabatt också för flytthjälp, trädbeskärning och hjälp med hemdatorn, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Det gillar inte LO.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Avgiftsrabatt fyllde unga företagares fickor

SKATTER. Sänkta egenavgifter för unga ledde inte till att fler unga blev företagare. Istället ökade inkomsterna för de unga företagarna, visar en rapport från IFAU.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"