Delegationen för senior arbetskraft


Debatt: Bryt normen om pensionsåldern

Debatt: Bryt normen om pensionsåldern

DEBATT. Arbetsmarknadens parter spelar en central roll för att skapa goda förutsättningar för de seniorer som vill arbeta vidare, skriver Anders Ferbe, ordförande i Delegationen för senior arbetskraft.