Sveriges företagshälsor


Debatt: Stärk företagshälsovården i krisen

Debatt: Stärk företagshälsovården i krisen

DEBATT. När arbetsmiljöarbetet kanske behövs som mest är det satt på paus. Arbetsgivare behöver stöttas i att söka berättigat stöd, skriver Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor.