Almega


Debatt: Våra tre förslag räddar utbildningsbranschen

Debatt: Våra tre förslag räddar utbildningsbranschen

DEBATT. En stor del av vuxnas lärande sker genom näringslivets kompetensinvesteringar. Ändå handlar förslagen för att hantera corona nästan bara om insatser inom det offentliga utbildningsväsendet, skriver Fredric Skälstad och Pia Andersson.

Motparter går ihop för att lösa krisen på arbetsmarknaden

Motparter går ihop för att lösa krisen på arbetsmarknaden

UTBILDNINGAR. LO och S är oeniga i frågan om Arbetsförmedlingens reformering skapat kris för arbetsmarknadsutbildningarna eller inte. LO får oväntat stöd från motparten Almega.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Nordmark (S) förnyar utbildningsavtal utanför LOV

Nordmark (S) förnyar utbildningsavtal utanför LOV

ARBETSMARKNADSUTBILDNING. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har förnyat avtal om arbetsmarknadsutbildningar med Utbildning Nord utanför LOV-systemet (Lagen om valfrihetssystem). Samtidigt står privata utbildningsföretag står utan uppdrag efter Arbetsförmedlingens nedskärningar. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"