Almega


Motparter går ihop för att lösa krisen på arbetsmarknaden

Motparter går ihop för att lösa krisen på arbetsmarknaden

UTBILDNINGAR. LO och S är oeniga i frågan om Arbetsförmedlingens reformering skapat kris för arbetsmarknadsutbildningarna eller inte. LO får oväntat stöd från motparten Almega.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Nordmark (S) förnyar utbildningsavtal utanför LOV

Nordmark (S) förnyar utbildningsavtal utanför LOV

ARBETSMARKNADSUTBILDNING. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har förnyat avtal om arbetsmarknadsutbildningar med Utbildning Nord utanför LOV-systemet (Lagen om valfrihetssystem). Samtidigt står privata utbildningsföretag står utan uppdrag efter Arbetsförmedlingens nedskärningar. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Debatt: Här är kravlistan från näringslivet

Debatt: Här är kravlistan från näringslivet

DEBATT. Nu behöver regeringen vidareutveckla exportstrategin som lanserades 2015. För att klara kommande utmaningar behöver dessa krav uppfyllas, skriver tre branschföreträdare från Almega, Teknikföretagen och Svenskt näringsliv.