Ledarna


Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

DEBATT. EU-kommissionens förslag om minimilöner går utanför EU:s befogenheter och riskerar slå sönder vår förhandlingsmodell. Det skriver ordförandena för Ledarna i Sverige, Danmark och Norge.

Ledarna: Nya förutsättningar behövs i regioner och kommuner

Ledarna: Nya förutsättningar behövs i regioner och kommuner

DEBATT. En fjärdedel av cheferna i offentlig sektor tycker inte att den politiska ledningen ger dem utrymme att under coronapandemin kunna fatta välgrundade beslut om verksamhet och personal. Chefer behöver ges bättre förutsättningar för att kunna ta sitt chefsansvar, skriver Andreas Miller och Joakim Pettersson, Ledarna.

Ledarna: Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet

Ledarna: Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet

DEBATT. Regeringen lämnar Sveriges chefer utanför i sina förslag till krispaket under coronapandemin. Senast i tisdags kom förslag, äldreomsorgslyftet. Dessvärre kan vi konstatera att varken cheferna eller ledarskapet är omnämnda i regeringens satsning. Det skriver Andreas Miller, ordförande för chefsorganisationen Ledarna.