Pensionsmyndigheten


Längre arbetsliv påverkar inte pensionsålder

KORTNYTT. Vi jobbar längre innan vi går i pension, men uttaget av pension ligger fortfarande strax under åldern 65, visar ny statistik från Pensionsmyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"