Funktionsnedsatta


Debatt: Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft

Debatt: Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft

DEBATT. Trots Socialstyrelsens rekommendationer saknar baspersonal inom LSS-verksamhet fortfarande viktiga kunskaper. S, MP, C och L behöver prioritera denna grupp i enlighet med januariöverenskommelsens utlovade investeringar. 

Få funktionsnedsatta går vidare till lönejobb

Få funktionsnedsatta går vidare till lönejobb

FUNKTIONSNEDSATTA. En rapport från Socialstyrelsen visar att få funktionsnedsatta går vidare från daglig verksamhet till jobb. Strukturella hinder är en del av problemet. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"