Facklig organisation


Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

DEBATT. EU-kommissionens förslag om minimilöner går utanför EU:s befogenheter och riskerar slå sönder vår förhandlingsmodell. Det skriver ordförandena för Ledarna i Sverige, Danmark och Norge.

Hallå där Ulrika Lindstrand – omvald ordförande för Sveriges Ingenjörer

Hallå där Ulrika Lindstrand – omvald ordförande för Sveriges Ingenjörer

HALLÅ DÄR. Enligt Sveriges ingenjörers omvalda ordförande Ulrika Lindstrand ligger det i allas intresse att säkra ingenjörernas kompetensförsörjning, då det är den yrkesgrupp som ska genomföra många av de stora omställningarna i samhället.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

"Marknadsskolan missgynnar det fackliga arbetet"

DEBATT. Friskoleanställda lärare som uppmärksammar brister riskerar ett minskat elevunderlag och nedskärningar. Därmed föder marknadsskolan tystnadskultur och sämre förutsättningar till fackligt arbete, skriver Marcus Larsson, tankesmedjan Balans.