Kompetensförsörjning


Debatt: Facit i hand – 2020 förstod alla vad omvårdnad är

Debatt: Facit i hand – 2020 förstod alla vad omvårdnad är

DEBATT. Vi tackar för applåderna, men nu behöver lokalpolitiker förstå att sjuksköterskor behöver få reglerad fortbildning. Vi önskar att 2021 blir ett uppvaknande för alla beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och tjänstemän, skriver Svensk sjuksköterskeförening.

Hallå där Ulrika Lindstrand – omvald ordförande för Sveriges Ingenjörer

Hallå där Ulrika Lindstrand – omvald ordförande för Sveriges Ingenjörer

HALLÅ DÄR. Enligt Sveriges ingenjörers omvalda ordförande Ulrika Lindstrand ligger det i allas intresse att säkra ingenjörernas kompetensförsörjning, då det är den yrkesgrupp som ska genomföra många av de stora omställningarna i samhället.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

DEBATT. Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig kompetens finns. Regeringens senaste förslag om stöd till enskilda firmor räcker inte. Nu krävs flera tydliga och snabba insatser, skriver Sacos Göran Arrius tillsammans med ordföranden för 14 Sacoförbund.