Kompetensförsörjning


Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

DEBATT. Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig kompetens finns. Regeringens senaste förslag om stöd till enskilda firmor räcker inte. Nu krävs flera tydliga och snabba insatser, skriver Sacos Göran Arrius tillsammans med ordföranden för 14 Sacoförbund.

Omstartskommissionen vill fasa ut distansarbete

Omstartskommissionen vill fasa ut distansarbete

PRODUKTIVITET. Omstartskommissionen föreslår att kraven på läkarintyg återinförs, korttidsarbetet minskas och distansarbetandet fasas ut. 

– Om vi snabbt ska få igång arbetsmarknaden måste vi få igång de jobb som fanns innan coronapandemin, säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"