Riksrevisionen


Granskning av kritiserad utbildningssatsning välkomnas

Granskning av kritiserad utbildningssatsning välkomnas

BRISTYRKEN. En kritiserad satsning från regeringen ska nu granskas av Riksrevisionen. Enligt Sveriges ingenjörer blir satsningen verkningslös om bara hälften av studenterna tar examen från utbildningen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
M: Riksrevisionens rut-rapport har feltolkats

M: Riksrevisionens rut-rapport har feltolkats

SKATTELÄTTNADER. Riksrevisionens granskning av rut-avdragets grad av självfinansiering visar på miljardförluster för staten. Ändå vidhåller Moderaterna att reformen är bra.

– Kvinnor som vill göra karriär och arbeta mer ska ha möjlighet till det, säger Niklas Wykman (M) till Altinget.