Riksrevisionen


Oenighet om lönekartläggning är effektiv

Oenighet om lönekartläggning är effektiv

FÖRDJUPNING. Lönekartläggning är inte ett effektivt verktyg för att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden hävdar Riksrevisionen och Svenskt näringsliv. Men både Unionen och forskare hävdar motsatsen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Riksrevisionen fäller AF:s matchningsarbete:

Riksrevisionen fäller AF:s matchningsarbete: "En tombola"

GRANSKNING. Riksrevisionen konstaterar att AF:s matchningsarbete inte utförs likvärdigt runtom i landet och att uppföljning saknas. Annika Sundén, AF:s analysdirektör, hävdar att myndigheten strävar efter enhetlighet och systematik.