Almedalen 2018


50 000 nyanlända ska erbjudas Integrationsår

50 000 nyanlända ska erbjudas Integrationsår

NYANLÄNDA. En del i den stora arbetsmarknadsreform som Centerpartiet vill genomföra är ett integrationsår för 50 000 utvalda nyanlända.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad" 1