Försäkringskassan


Slutreplik:

Slutreplik: "Okunskap om LSS-gruppen"

SLUTREPLIK. Väldigt få personer i grupp 1 i LSS personkrets kan utföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, varför Arbetsförmedlingen avvisar dem. Att varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tar ansvar för dessa personer är kränkande, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

Replik: Försäkringskassan

Replik: Försäkringskassan "snyggar inte till" siffrorna

REPLIK. Vi på Försäkringskassan vill bemöta de påståenden som framförs av Riksförbundet FUB i veckan gällande avslag på aktivitetsersättning. Vi vill vara mycket tydliga med att vi inte har några som helst anledningar att vilja ”snygga till siffrorna”, skriver Ingeborg Watz Forslund, Försäkringskassans områdeschef på avdelningen för funktionsnedsättning.