Arbetsförmedlingen


Utdragen återhämtning för arbetsmarknaden

Utdragen återhämtning för arbetsmarknaden

PROGNOS. Arbetsförmedlingen (AF) spår att arbetslösheten fortsätter att öka under första halvåret 2021, för att sedan gå tillbaka något 2022. Antalet långtidsarbetslösa är rekordstort och antas öka.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"