Arbetsmarknadsdepartementet


De ska hjälpa regeringen med kompetensförsörjningen

De ska hjälpa regeringen med kompetensförsörjningen

UPPDRAG. I ett samverkansprogram om kompetensförsörjning och livslångt lärande ska de bistå med lösningar till regeringen. Bland ledamöterna finns vd:ar, rektorer och generaldirektörer.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Ministertillskott i arbetsmarknadsdepartementet

Ministertillskott i arbetsmarknadsdepartementet

NY REGERING. En ny minister tar plats i arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med Ylva Johansson (S). Departementet får även fler frågor att ansvara över.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Arbetslösheten blir dyrare än beräknat

KORTNYTT. Anslagskrediten höjs för Arbetsförmedlingen för att kunna hantera ökade kostnader för arbetslöshetsersättningen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"