Vårändringsbudget 2018


Här är satsningarna som ska ge fler jobb

Här är satsningarna som ska ge fler jobb

VÅRBUDGET. Extratjänster, vårdbemanning och sommarjobb till unga är några av förslagen i vårändringsbudgeten som ska jobb till fler.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Satsning på nyanländas etablering

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår en satsning på 141 miljoner kronor i vårbudgeten för att förbättra etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Regeringen vill skapa fler sommarjobb

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att ge 100 miljoner kronor till Sveriges kommuner i vårändringsbudgeten. Satsningen avser öka antalet sommarjobb för unga. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"