Saco


Vision om hoten mot socialsekreterare:

Vision om hoten mot socialsekreterare: "Får inte normaliseras"

ARBETSMILJÖ. Flera fackförbund har lyft behovet av att regeringen inför en mer omfattande arbetsmiljöstrategi mot hot och våld. Socialsekreterare hotas på jobbet, och enligt fackförbundet Vision är obalansen mellan krav och resurser en del av problemet.  

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
EU om minimilöner:

EU om minimilöner: "Ingen påverkan alls"

ARBETSMARKNAD. EU-kommissionens förslag om minimilöner möts av kritik från de nordiska länderna. Sveriges politiker är oroliga för hur förslaget ska påverka den svenska kollektivavtalsmodellen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"