Utstationering


Svenskt Näringsliv: Regeringen spelar högt med den svenska modellen som insats

Svenskt Näringsliv: Regeringen spelar högt med den svenska modellen som insats

DEBATT. Förslaget om ett reviderat utstationeringsdirektiv riskerar att hämma den fria rörligheten i EU och få stora konsekvenser för den svenska modellen. Istället för vaga definitioner och oförutsägbarhet behövs tydliga och tillåtande regler, skriver Niklas Beckman, Arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.