Handel


Debatt: Här är kravlistan från näringslivet

Debatt: Här är kravlistan från näringslivet

DEBATT. Nu behöver regeringen vidareutveckla exportstrategin som lanserades 2015. För att klara kommande utmaningar behöver dessa krav uppfyllas, skriver tre branschföreträdare från Almega, Teknikföretagen och Svenskt näringsliv.

Linde: Nya tullar kan drabba vår fordonsindustri

KORTNYTT. Närmare 4 000 jobb inom fordonsindustrin i Sverige kan komma att påverkas om USA inför skyddstullar på motorfordon, visar en ny studie. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

8 200 jobb kan försvinna med brexit

KORTNYTT. 18 miljarder kronor och 8 200 svenska jobb försvinner på två år om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett nytt frihandelsavtal, visar en analys från Stockholms handelskammare.