Lönesubvention


Färre anställs med lönebidrag

KORTNYTT. Antalet anställningar med lönebidrag har minskat med cirka 33 procent inom svensk kultursektor under perioden 2000-2015, visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"