Beredskap


SKL tar fram avtal för medarbetare under krissituationer

KORTNYTT. Efter skogsbränderna visade sig kollektivavtalen ha brister bland annat gällande ersättningar för personalen. Nu tar SKL och facken fram bättre avtal som ska gälla under krissituationer.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"