Brexit


8 200 jobb kan försvinna med brexit

KORTNYTT. 18 miljarder kronor och 8 200 svenska jobb försvinner på två år om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett nytt frihandelsavtal, visar en analys från Stockholms handelskammare.