Sjukersättning


DHR: Sjukersättningen bör följa allmän lönenivå

DHR: Sjukersättningen bör följa allmän lönenivå

DEBATT. Många personer med funktionsnedsättning måste låna pengar av närstående för att klara sin vardagsekonomi. Det tär på psyket att regelbundet behöva ta emot eller låna pengar, skriver företrädare för Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet (DHR).

SD: Staten måste stå för extraordinära sjuklönekostnader

SD: Staten måste stå för extraordinära sjuklönekostnader

DEBATT. I vårt förslag till budget lanserar vi en åtgärd där staten redan på förhand tar ansvaret för extraordinära sjuklönekostnader under hela 2021. Företagen behöver den trygghet som ett långsiktigt besked innebär, skriver Oscar Sjöstedt (SD).