Rehabilitering


Rapport: Myndigheter dåliga på att upptäcka ohälsa tidigt

ARBETSMILJÖ. Statskontoret har kartlagt hur myndigheter jobbar med den interna sjukfrånvaron. Undersökningen visar att nästan hälften av myndigheterna saknar skriftliga rutiner för att tidigt upptäcka ohälsa bland medarbetarna. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Åldersgränsen för sjukersättningen sänks till 19 år

SOCIALFÖRSÄKRING. Regeringen förbereder ett lagförslag om att sänka åldersgränsen för att få sjukersättning (förtidspension) från dagens 30 år till 19 år.  

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"